Mikrogranty- lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty- lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim, stanowiącego element projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim dla:

– podmiotów ekonomii społecznej (PES-ów) tj: organizacji pozarządowych (w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm) lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) spełniających warunki określone w naborze.

Szczegóły postępowania zostały określone w ogłoszeniu o naborze wniosków na mikrogranty na inicjatywy lokalne oraz w załącznikach, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu.

Zadanie finansowane ze środków Powiatu Starachowickiego oraz Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ogłoszenie o naborze_PowiatStarachowicki

REGULAMIN_REGRANTING_ver2.0

zal. 3_ do umowy_SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI-MIKROGRANTY

zal. 4_do UMOWY_ kwalifikowalność VAT

zal. 5_do UMOWY_ zaleglosci_karalnosc

Zal.-1_Reg._WNIOSEK-MIKROGRANTY (2)

Zal.-2_Reg._Karta oceny FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

Zal.-3_Reg._UMOWA-MIKROGRANT-wzór