Posmakuj marki Krzemiennego Kręgu

„Posmakuj marki Krzemiennego Kręgu” – pod takim tytułem, w ubiegłą sobotę 10 września , odbyło się spotkanie w Winnicy Skarpa Wiślana w Pawłowicach, gmina Solec nad Wisłą. To nietuzinkowe miejsce wraz z jego właścicielem Michałem Kawałkiem, gościło przedstawicieli samorządów z terenu Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe i mieszkańców zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości opartej na zasobach regionu.

Podczas spotkania można było zasmakować regionalnych smakołyków, dowiedzieć się o historii Winnicy Skarpa Wiślana, procesie produkcji wina jak również je posmakować. Zafundowano nam prawdziwy relaks przy dźwiękach mis tybetańskich. Mogliśmy obejrzeć obrazy utalentowanej Estery Anny Skowron, zdobiące piwniczne ściany. Miłym akcentem było muzyczne spotkanie z Witkiem Muzykiem Ulicy, który wystąpił  dla zgromadzonych uczestników.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” będące inicjatorem procesu budowania marki lokalnej. Jak mówi Prezes stowarzyszenia Jarosław Kuba, stworzenie strategii marki i trafne określenie celów związanych z jej realizacją nie gwarantują jeszcze sukcesu w wymiarze marketingowym. O powodzeniu strategii w dużej mierze decyduje poparcie i zaangażowanie ze strony osób i podmiotów odpowiedzialnych za jej wdrożenie.

Sobotnie spotkanie w Winnicy Skarpa Wiślana miało cudowną atmosferę właśnie dzięki zaangażowaniu uczestniczących w niej wystawców.