Wyniki naboru nr 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosku, który wpłynął w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.9 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” w terminie od 20.06.2022 r. do 04.07.2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się poniżej.

1. Lista operacji wybranych

2. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia

3. Lista członków biorących udział w ocenie

4. Rejestr interesów członków Rady

5. Protokół