Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 7/2022

Lista rankingowa biznesplanów została przygotowana zgodnie z zapisami podrozdziału 3.3.4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Lista rankingowa