Wyniki naboru nr 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi
na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”
w terminie od 16.02.2022 r. do 02.03.2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się
na poniższych listach rankingowych.

1. Lista operacji wybranych
2. Lista operacji nie wybranych
3. Lista wnioskow spełniających warunki udzielenia wsparcia
4. Lista członków Rady biorących udział w ocenie
5. Rejestr interesów członków Rady
6. Protokół z posiedzenia Rady