Korpus Solidarności – stratujemy w 2022 rok

➡️ Za nami pierwsze spotkania z nauczycielami i uczniami/ wolontariuszami.
Warsztaty edukacyjne „Kręgi zainteresowań” i zastosowane metody aktywizujące umożliwiły wymianę doświadczeń i integrację wolontariuszy z różnych szkół ponadpodstawowych oraz zdobycie przez nich praktycznych umiejętności działania. Stanowią także inspirację do nowych działań wolontariackich.
Koordynatorzy wolontariatu, w tym nauczyciele, należą do grona inicjatorów i inspiratorów zmian w zakresie wolontariatu. Chcąc wesprzeć ich działania dbamy o to, by systematycznie pootrzymywać ich motywację i zwiększyć jednocześnie widzę na temat samego wolontariatu i procesów związanych z pracą z wolontariuszami.
❤ Było przyjemnie
💪 Była moc
🤓 Była wiedza
🥳 Była zabawa
Trenerzy Korpusu Solidarności dali z siebie wszystko, by nasi wolontariusze i koordynatorzy weszli z nową energią w tegoroczne działania 😊