Zapytanie ofertowe 1/Krzemienny Krąg/2022/BK

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług księgowych
dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) kwalifikowanych do wsparcia przez Zamawiającego
w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0001/19-00).

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój,
a partnerami: Fundacja PEStka z Kielc, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z Bałtowa
oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy.

Zapytanie ofertowe
ZAŁĄCZNIKI