Dzień Wolontariusza

Nieodłączną cechą przedsięwzięć inspirowanych oraz realizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” od początku jego istnienia jest zaangażowanie mieszkańców w inicjowane przedsięwzięcia w formie wolontariatu.

Program Korpus Solidarności umożliwia realizację kompleksowego projektu wdrażającego wolontariat długoterminowy, mającego na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. 

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku – mówi Magdalena Wójtowicz, koordynator Centrum Wolontariatu.

Uroczysty „Dzień Wolontariusza” organizowany przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” wraz z Centrum Wolontariatu to podziękowanie dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu skupionych wokół Korpusu Solidarności. Jej celem jest m.in. promocja wolontariatu, przybliżenie sylwetek wyjątkowych osób angażujących się w działania społeczne. Wydarzenie było także okazją do podsumowania corocznych działań realizowanych w Korpusie Solidarności, ukazania ciekawych inicjatyw oraz zaprezentowania dorobku zespołu i partnerów współpracujących przy realizacji inicjatywy.

W tym dniu odbyła się również debata wolontariacka pod nazwą „Forum Wolontariuszy Korpusu Solidarności“ poprowadzona przez wieloletniego działacza społecznego Piotra Wójtowicza.
To doskonała platforma wymiany doświadczeń  i pomysłów na działania grup wolontariackich i liderów w instytucjach i środowiskach.

– Każda demokratyczna wolna wspólnota, żeby dobrze funkcjonować, żeby sprawnie zaspokajać potrzeby swoich obywateli musi spełniać szereg istotnych cech. Taką cechą, o której często zapominamy, a która jest bardzo potrzebna w naszym życiu, jest społecznictwo. A wśród społeczników ci najbardziej wartościowi, najcenniejsi, te prawdziwe diamenty to wolontariusze – powiedział prezes Stowarzyszenia Jarosław Kuba.

Będzie to nie tyko okazja do podsumowań, podziękowań, ale również wirtualnej edukacji. Podczas Gali przeprowadzone zostało spotkanie online, podczas którego wybitny coach i mentor zmian rozwojowych Jacek Jakubowski opowiedział młodzieży, czym jest dojrzałość empatyczna.

Każdy z nas ma swoją definicję wolontariatu. Natomiast faktem jest, że daje on mnóstwo radości nie tylko tym, którym się pomaga, ale pomaganie przepełnia radością nam samych. Dlatego w tym wyjątkowym dniu, w którym obchodzimy Dzień Wolontariusza, jesteśmy szczęśliwi, że Krzemienny Krąg realizujący projekt Korpus Solidarności gromadzi wokół siebie tak wiele wspaniałych ludzi, w tym szkół i różnych instytucji. I właśnie to daje nam wiarę, że wolontariat w Ostrowcu Św. ma ogromny potencjał i musimy dołożyć wszelkich starań, by jeszcze więcej mieszkańców odkryło w sobie potencjał do pomagania innym.