Zaproszenie na wizytę studyjną

Wizyty studyjne w ramach funkcjonowania KOOWES są doskonałą okazją do zaprezentowania dobrych praktyk w innych instytucjach/ organizacjach pozarządowych na terenie naszego kraju.

Tym razem Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” zaprasza przedstawicieli NGO oraz JST do wyjazdu w miejsca specjalizujące się w pomocy i opiece społecznej.

Wyjazd odbędzie się do Olsztyna/ Elbląga/ Gdańska w dniach 20-22.10.2021 r.

Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Z uwagi na duże zainteresowanie wyjazdem i ograniczoną liczbę miejsc, uczulamy Państwa na konieczność wywiązania się ze złożonego zgłoszenia, które obliguje do udziału w wyjeździe ponieważ koszty zostały już częściowo poniesione /rezerwacje noclegów, itp./. W razie zgłoszenia swojego uczestnictwa i niemożliwości osobistego udziału /przyczyny niezależne od uczestnika/ osoba jest zobowiązana do skutecznego wytypowania zastępcy, w przeciwnym razie  zostanie obciążona kosztami.

 Formularz zgłoszeniowy (najpóźniej do 11 października br.) prosimy przesłać elektronicznie na adres: specjalista.pes@op.pl

O wynikach rekrutacji poinformujemy zainteresowanych do  15 października 2021 r. O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy Olsztyn

Program Olsztyn