Warsztaty „Las w słoiku”

Włączanie ludzi w każdym wieku jest niezbędne przy budowaniu społeczności i tworzeniu bardziej inkluzywnej przestrzeni publicznej. Seniorzy częściej niż inne grupy dysponują niedostatecznym kapitałem społecznym, mają ograniczony dostęp do zasobów i usług, są też niedostatecznie reprezentowani w życiu publicznym.

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” wyszło naprzeciw tym ograniczeniom, stąd liczny udział seniorów aktywnych w projekcie pn. „Korzenie i skrzydła”, finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności – Program NOWEFIO 2021.

„Na osiedlu Ogrody mieszkam od siódmego roku życia. Odkąd pamiętam aktywizuję jego mieszkańców do czynów społecznych. Jako organizacja mamy wiele zasobów osobowych
i finansowych, by móc działać, ale tylko inicjatywy wspólne, tj. takie, które wynikają z potrzeb społeczności lokalnych, mają szansę powodzenia i długotrwałej współpracy. A na tym najbardziej mi zależy.” – podkreśla Jarosław Kuba, prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.

21 września odbyły się pierwsze warsztaty ekologiczne pod nazwą „Las w słoiku”. Zajęcia poprowadziła Agnieszka Budek, która podzieliła się z uczestniczkami swoją wiedzą i doświadczeniem artystycznym.

Podziękowania dla Pawła Kaczmarczyka – właściciela Restauracji Primo – który nieodpłatnie użyczył nam miejsca na spotkanie i ugościł naszych uczestników.

„Podstawą Kawiarenki Naprawczej, która powstanie przy Lokalnym Centrum Społecznościowym,  jest integracja społeczności lokalnej, przy równoczesnym zwiększaniu świadomości ekologicznej mieszkańców. Ograniczenie strumienia odpadów lub wyeliminowanie odpadów ma sprzyjać przede wszystkim ochronie środowiska i niwelować skutki zmian klimatycznych. Ma przyczyniać się do ograniczenia  emisji gazów cieplarnianych i  oszczędzania zasobów niezbędnych do wytworzenia produktów, w tym w szczególności wody. Działanie ma  doprowadzić do  redukcji zużycia surowców naturalnych, energii i produkcji odpadów oraz pozytywnie wpływać na przyrodę i  zdrowie ludzi. Temu służy gospodarka obiegu zamkniętego czy też myślenie w stylu  Zero Waste” – mówiła Magdalena Wójtowicz, koordynator projektu.

Relacja na Lokalna.TV