Promocja Korpusu Solidarności cz. 3

Korzyści społeczne wynikające z angażowania się obywateli w wolontariat są szczególnie cenne. Wolontariat pozwala m.in. na zdobywanie nowych kompetencji zawodowych i społecznych,
pozostawanie aktywnym społecznie po utracie zatrudnienia lub przejściu na emeryturę czy rentę oraz budowanie więzi i kapitału społecznego w lokalnych społecznościach.

Analiza dotychczasowych badań dotyczących zaangażowania Polaków w wolontariat, pozwala na sformułowanie ogólnego wniosku, że poziom tej aktywności w Polsce jest relatywnie niski. W 
porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, Polska plasuje się w drugiej połowie całej stawki, czego dowodzą rezultaty unijnych badań porównawczych, takich jak European Social
Survey, European Values Survey czy ogłoszone w maju 2011 r. wyniki Eurobarometru Gallup Organization. Te ostatnie dotyczą aktywności europejskiej młodzieży i pokazują, że ze wszystkich
europejskich krajów młodzi ludzie w Polsce prawie najrzadziej angażują się w wolontariat w ramach organizacji obywatelskich (wynoszący 16% poziom zaangażowania to wynik trzeci od 
końca w całej UE).

Dlatego tak bardzo cieszy nas zaangażowanie ostrowieckiej młodzieży w program Korpus Solidarności. Ich pomysły na wolontariat długoterminowy przedstawialiśmy już w poprzednich materiałach. Od początku działania projektu udało się naszym młodym wolontariuszom zrobić naprawdę wiele, o czym opowiedzieli w programie na żywo w Radio Ostrowiec 10 sierpnia 2021.

Dziękujemy Milenie Pocheć, Zuzi Kowalskiej i Mateuszowi Relidze za podzielenie się ze słuchaczami dobrymi praktykami w zakresie wolontariatu i „przełknięciu” stresu związanego z pierwszym występem na żywo 🙂

Zachęcamy do wysłuchania audycji: https://soundcloud.com/user-61917670/2021_08_10-ks-ro?fbclid=IwAR2HxxtrE-i6vhN69iiLi8gKbcC_zbovrWwVNGgLDXTY6xiKmBo1mIJR2fw

#korpussolidarności