Podsumowanie projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu”

W siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” miało miejsce uroczyste zakończenie projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu”, który miał na celu wzmocnienie szans na zatrudnienie dla 20 osób z terenów wiejskich gminy Kunów poprzez ich kompleksową aktywizację społeczno-zawodową.

Wzięli w niej udział m.in. burmistrz Lech Łodej, członek zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Dariusz Wątroba, prezes Stowarzyszenia „Krzemienny Krąg” Jarosław Kuba, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie Joanna Potrzeszcz oraz dyrektor Działalności Statutowej ZDZ w Kielcach Izabela Pustuła,

W jego ramach powstała akademia kompetencji społecznych, organizowane były spotkania integracyjne dla rodzin, wizyty studyjne. A wszystkie te działania zostały zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 700 tysięcy złotych. Wkład własny wyniósł 116 tysięcy.

– Ich statusy rodzinne zdecydowanie się poprawiły. Najważniejsza jest świadomość i umiejętność odnajdywania się w tej współczesnej rzeczywistości. Okazuje się, że już kilka osób zdobyło zatrudnienie – mówi Lech Łodej, burmistrz Kunowa.

W dwuletnim projekcie udział wzięło 12 kobiet i 8 mężczyzn, którzy brali udział w szkoleniach zawodowych w zakresie aranżacji terenów zielonych oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych, zdobywali uprawnienia, odbyli też 6cio-miesięczne staże zawodowe.

– Uczestnicy mogli zwiedzić trochę Polski przy okazji realizacji projektu. Poznali instruktorów, trenerów i animatorów przygotowując się pod kątem przyszłego życia zawodowego – mówi Izabela Pustuła, kierownik w ZDZ w Ostrowcu, który był partnerem projektu.

– Z projektu skorzystać mogli również osoby z niepełnosprawnością, członkowie gospodarstw domowych sprawujące opiekę nad osobą niepełnosprawną, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje z powodu opieki nad tą osobą. Były to także osoby, które korzystają z pomocy żywnościowej w ramach korzystania ze świadczeń MGOPS w Kunowie – mówi Joanna Potrzeszcz, kierownik MGOPS w Kunowie.

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, odpowiedzialne za animacje społeczne oraz wizyty studyjne, wsparło uczestników projektu wyjątkowymi upominkami w postaci paczek dla uczestników i ich rodzin.