Szkolenie z ekonomizacji w ramach KOOWES

Stowarzyszenie Krzemienny Krąg w ramach KOOWESu zainicjowali szkolenie z Ekonomizacji Organizacji Pozarządowych w obszarze prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Prowadzący to Łukasz Gorczyński i Tomasz Pawłowski z Fundacji trzeci.org i Stowarzyszenia Dialog Społeczny.

Podziękowania dla Agencji Rozwoju Lokalnego za współpracę i użyczenie sali szkoleniowej.

Materiał z telewizji Lokalna.Tv