Zapraszamy na warsztaty z budowania marki lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg zainicjowała proces budowania marki lokalnej. Do współpracy zaprasza samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańców, którzy zainteresowani są rozwojem przedsiębiorczości opartej o zasoby regionu. 

7 lipca 2021 r. w siedzibie LGD Krzemienny Krąg – Bałtów 55 (Klub Bałtek) odbędzie się pierwsze spotkanie kreatorów marki, którzy wspólnie odkrywać będą wartości dziedzictwa i powody do dumy z regionu.

Celem jest stworzenie markowego miejsca, które daje przestrzeń do wprowadzania i zwiększania wartości produktów lokalnych – produktów spożywczych, rękodzielniczych, użytkowych,  jak również klimatycznych lokalnych usług i wydarzeń.

Miejsca markowe tworzone są przez ludzi dla ludzi. To ludzie stanowią o tożsamości miejsca, powinni znać jego wartość, tworzyć historię i czuć się jego częścią – mówi Olga Gałek, Specjalista ds. marki z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, prowadząca spotkanie. Dolina Karpia, Skarbiec Ducha Gór, Spichlerz Koronny, Dolina Pilicy zwolnij bieg, KARPATING, Zagórzańskie Dziedziny to polskie marki lokalne, z których każda posiada – prócz hasła i oryginalnego symbolu – szczególną wartość… Łączy je coś bardzo ważnego: przynależność do regionu (miejsca) i jego mieszkańców. Liczę, że wkrótce markowe grono poszerzy się o aktywny obszar Krzemiennego Kręgu.

7 lipca rozpoczniemy pracę nad opowieścią o miejscu, sięgając do historii, dziedzictwa, indywidualnych i grupowych motywacji do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej pod wspólną marką w myśl słów „Jeśli zwracamy się do miejsca po imieniu, przekształca się ono z obcego terytorium w dom”/Robin Wall Kimmerer „PIEŚŃ ZIEMI”/.

Budując wspólnie markę związaną z regionem, łączymy aktywność organizacji pozarządowych, rynkowe podejście przedsiębiorców lokalnych z zapleczem organizacyjnym i decyzyjnym samorządów, instytucji – mówi Jarosław Kuba, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg –  Takie podejście sprawia, że przedsięwzięcie jest trwałe i przynosi realne korzyści jego partnerom.

Aby zapisać się na warsztaty, należy uzupełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy marka

Program warsztatów marka