Koordynatorzy i organizacje Korpusu Solidarności

Działania Korpusu Solidarności są zróżnicowane i skierowane do różnych grup odbiorców.

Organizacje i reprezentujący je koordynatorzy wolontariatu, którzy współpracują z ochotnikami lub zamierzają współpracę taką rozpocząć. Planują poszerzać swoje kompetencje dotyczące organizacji wolontariatu i zarządzania ludźmi, otwarci są na wymianę doświadczeń, usprawnianie własnej pracy.

Otoczenie wolontariatu to otaczające nas środowisko, opinia publiczna, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wolontariacie długoterminowym, ale w wyniku prowadzonych przez Korpus działań np. promocyjnych, wizerunkowych, mogą się w niego włączyć lub wspierać jego funkcjonowanie.

Za nami dwa kolejne spotkania, tym razem z przyszłymi koordynatorami i organizatorami wolontariatu. Warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów – Annę Górak i Rafała Krenza – cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Jarosław Kuba – prezes Krzemiennego Kręgu – podkreśla, jak ważna jest współpraca wszystkich środowisk, by działania wolontariackie były skuteczne a wypromowana aktywność społeczna miała szansę na długo zagościć w powiecie ostrowieckim.