Wyniki naboru nr 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi
na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Festiwal Questingu” w terminie od 17.03.2021 r. do 31.07.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

1. Rejestr interesów członków Rady
2. Lista wniosków spełniających warunki
3. Lista członkow Rady biorących udział w ocenie
4. Ocena i wybór wniosku
5. Wybór operacji
6. Załącznik do wyboru operacji
7. Protokół z posiedzenia Rady