Wyniki naboru nr 1/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi
na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”
w terminie od 17.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się
na poniższych listach rankingowych.

1. Lista operacji wybranych
2. Lista operacji nie wybranych
3. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia
4. Lista czlonków bioracych udział w ocenie
5. Rejestr interesów członków Rady
6. Protokół