Pierwsze spotkanie z wolontariuszami Korpusu Solidarności

Nie od dziś wiadomo, że „w młodzieży siła”. Ich entuzjazm i radość działania muszą być sprawniej wykorzystywane. Wie o tym doskonale Jarosław Kuba – prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, który od lat aktywizuje społeczności lokalne do podejmowania ciekawych inicjatyw.

„Rozpoczynamy trzyletni  projekt  Korpus Solidarności , który otwiera przed ostrowiecką młodzieżą nową, ciekawą ścieżkę – wolontariat. Chcemy odświeżyć tą wspaniałą ideę, by tak jak kiedyś Ostrowiec tętnił śmiechem młodych ludzi, którym chciało się chcieć, dla których nie było rzeczy niemożliwych”.

Wzmocnienie poczucia sprawczości, poznanie mechanizmów, za pomocą których można wpływać na społeczność lokalną, aktywizowanie i zachęcanie do podejmowania działań wolontariackich  oraz kształtowanie kompetencji wolontarystycznych i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne – to cele projektu  „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”.

Korpus Solidarności jest propozycją dla osób, które zamierzają pomagać nie tylko „od święta”, ale w dłuższej perspektywie czasu. Dla tych wolontariuszy, którzy chcą się rozwijać, poznawać nowe środowiska, być w wirze ważnych spraw.  Wolontariusze Korpusu Solidarności to ludzie w różnym wieku, z różnych środowisk ale podzielają  podobne wartość takie jak m.in. solidarność, szacunek, dobro wspólne, uczciwość.

Projekt skierowany jest do różnych grup odbiorców – nauczycieli, którzy zostaną koordynatorami działań wolontariuszy oraz ostrowieckich instytucji i organizacji, które pomogą w przyszłości wdrożyć wolontariat długoterminowy.

„Wyposażenie tych grup w odpowiednią wiedzę wydaje się niezbędne, by móc profesjonalnie kształtować rozwój wolontariatu w powiecie ostrowieckim”  – podkreśla Magdalena Wójtowicz, koordynator projektu.

Organizatorzy są pełni entuzjazmu, gdyż do projektu zgłosiło się bardzo wiele chętnych. Ostrowieckie szkoły średnie stanęły na wysokości zadania. Duża grupa uczniów i nauczycieli przez najbliższe miesiące weźmie udział w profesjonalnych warsztatach oraz akcjach społecznych, co wzmocni wzajemne więzi.

Na potrzebę stworzenia modelowego wolontariatu w Ostrowcu św. wskazywali członkowie partnerstwa, w ramach którego w grudniu ubiegłego roku powstało Centrum Wolontariatu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Kultury wspierają Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, bo tylko wspólne działania mają szansę na realizację. I tak w ramach projektu pracownicy MOPS-u wezmą udział w tworzeniu programu rozwoju wolontariatu natomiast MCK zapewni bazę lokalową na szkolenia.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.