Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.11 Świętokrzyskie Święto Pszczoły.

1. Ogłoszenie
2. Formularz-zgłoszenia
3. Oświadczenia
4. Wykaz załaczników do operacji własnej

W związku z błędem dotyczącym terminu zakończenia naboru na realizację operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, poniżej zamieszczamy zaktualizowane ogłoszenie.

Ogłoszenie aktualizacja