Ocena formalna mikrograntów

Publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o udzielenie mikrograntu „Przedsięwzięcie na rzez ekonomii społecznej”. Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym oraz wybranych do dofinansowania zostanie opublikowana niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Komisję Oceny Wniosków.