Zal.-8_SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-MIKROGRANTY_ekonomizacja