Zal.-6_OSW-o-otrzymaniu-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-1