Zal.-2_KARTA-OCENY-FORMALNEJ-MIKROGRANTY_ekonomizacja