Zalacznik nr 3_ Karta oceny formularza zgloszeniowego na usługe księgowa