Zal. 8_SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI -MIKROGRANTY_ekonomizacja