Zal. 3_KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ -MIKROGRANTY_ekonomizacja