Zaproszenie na wizytę studyjną

Zapraszamy uczestniczki projektu do zapoznania się z programem wizyty studyjnej w dniach 5 – 7 lipca 2020r.
Wyjazd organizowany w ramach projektu „Babki z krzemienia” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.