Szkolimy się

Działalność odpłatna i nieodpłatna dla organizacji pozarządowych – korzyści i konsekwencje.
Relacja samorząd ~ NGO – formy współpracy.
Szkolenie przeprowadzone przez Karolinę Cyran-Juraszek dało uczestnikom możliwość poszerzenia wiedzy w tych kluczowych tematach 📑