Walne zebranie

25.06.2020 r. odbyło się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.

Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019 oraz plany na dalszy rozwój. A będzie się działo!!!