ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/Krzemienny Krąg/2020/BK

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi doradcy specjalistycznego ds. zamówień publicznych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0001/19-00).

Zapytanie ofertowe

Załączniki