UWAGA! Komunikat dotyczący składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

Zgodnie z pkt. 4, ppkt. d) Regulaminu naboru wniosków nr 1/2020 wniosek należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów; w trakcie trwania naboru wniosków, w godzinach pracy Biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Natomiast w ostatnim dniu naboru, tj. 08.04.2020 r., wniosek należy złożyć do godz. 15.00.

W związku z powyższym prosimy wnioskodawców o uprzedzanie nas o swojej wizycie telefonicznie dzwoniąc na poniższe numery telefonów celem wejścia do siedziby LGD „Krzemienny Krąg”.

Biuro – 41 252 72 33

Manager finansowy – 512 391 909

Specjalista ds. wdrażania LSR – 696 300 922

Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie Nas Wszystkich, przyjmowanie wniosków będzie odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności  i przyjętych przez pracowników  Biura LGD „Krzemienny Krąg” procedur zabezpieczeń higienicznych w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

Dziękujemy za zrozumienie.