Akcja społecznościowa w Gromadzicach

Wydarzenie sąsiedzkie nie ma charakteru imprezy masowej, zazwyczaj organizowane jest przez nieformalną grupę mieszkańców. Przygotowywane jest spontanicznie a jego program ustalają sami sąsiedzi. Służy integracji sąsiedzkiej, spełnia potrzeby osób zaangażowanych w jego realizację. Jego sukces opiera się na dobrej współpracy mieszkańców, instytucji oraz innych uczestników życia lokalnego.

Projekt „AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, realizowany przez Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, w znacznym stopniu stawia na wzrost efektywności społecznej. Po udanym spotkaniu w Bałtowie, o którym pisaliśmy wcześniej, przyszedł czas na kolejną grupę. Tym razem mieszkańcy gminy Bodzechów z powodzeniem zorganizowali akcję społecznościową. Świetlica wiejska w Gromadzicach zgromadziła mieszkańców, którzy wykorzystali swój potencjał przy tworzeniu tego niezwykłego spotkania.

Grupa, która podjęła się sąsiedzkiego święta miała za zadanie poinformować wcześniej sąsiadów o tym, że planowane jest takie wydarzenie, zebrać informacje, co by chcieli, co potrafią i jak mogliby się włączyć, a także, skąd uzyskać potrzebny sprzęt/produkty spożywcze/ materiały/ pozwolenia, itd. Wszystko robili sami lub we współpracy z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami. Bardzo ważny był sam proces przygotowania- wspólne spotkania, ustalanie planu, integracja, która zachodziła już w trakcie pierwszych spotkań, a sama akcja była tylko zwieńczeniem tej pracy. Wspólne biesiadowanie, grillowanie, zabawy animacyjne z dziećmi, karaoke udowodniły, jak niewiele potrzeba, by dobrze się bawić we wspólnym sąsiedzkim gronie.

 

Projekt  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020