Miesiąc: Marzec 2020

Zgodnie z pkt. 4, ppkt. d) Regulaminu naboru wniosków nr 1/2020 wniosek należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów; w trakcie trwania naboru wniosków, w godzinach pracy Biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Natomiast w ostatnim dniu naboru, tj. 08.04.2020 r., wniosek należy złożyć do godz. 15.00. W związku z powyższym prosimy wnioskodawców o uprzedzanie nas o swojej wizycie telefonicznie


Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie Nas Wszystkich, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośredniego załatwiania spraw na miejscu w siedzibie Biura. Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów: Prezes – 506 151 191 Manager finansowy – 512 391 909 Specjalista ds. wdrażania LSR – 696 300 922 Doradca


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 10.03.2020 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi doradcy specjalistycznego ds. zamówień publicznych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0001/19-00). Zapytanie ofertowe Załączniki


Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest zapewnienie usług noclegowych, wyżywienia oraz wynajmu sali szkoleniowej na warsztaty animacyjne w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0001/19-00). Zapytanie ofertowe Załączniki


W związku ze zmianami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), przedstawiamy zaktualizowany dokument. Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym) Uwagi należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@krzemiennykrag.info, wpisując w tytule e-maila: „Konsultacje społeczne – LSR”, lub przesłać listownie na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów „Konsultacje społeczne – LSR”


Sprawna pierwsza pomoc wymaga szybkiego działania, które pozwoli zapobiec śmierci i zminimalizuje skutki nagłego urazu czy wypadku. W życiu codziennym możemy spotkać się z sytuacjami, kiedy dobrze jest wiedzieć, jak reagować na niebezpieczeństwo. Dziś uczestniczki projektu „Babki z krzemienia” nauczyły się jak postępować min. w przypadku krwawienia, zasłabnięcia czy udaru. Wieloletni ratownik medyczny Marek Czarnecki przeprowadził ciekawe warsztaty, które udowodniły, że każdy z nas