Konferencja KOOWES

W dniu 12.12.2019r. w Ostrowieckim Browarze Kultury została zorganizowana konferencja pn. „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – partner samorządów na rzecz współpracy w obszarze aktywnej polityki społecznej i rynku pracy”.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Urzędu Miasta Ostrowiec Św.
Adresatami były jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty ekonomii społecznej. Tematem przewodnim konferencji były wyzwania stojące przed KOOWESem na nadchodzące lata kolejnej edycji projektu. Przedstawiono zagadnienia dotyczące wyzwań stojących przed ekonomią społeczną. Był to również dobry moment na zaprezentowanie dotychczasowych dobrych praktyk w ramach działalności KOOWES. W panelu wykładowym natomiast poruszone zostały zagadnienia dotyczące terytorium społecznie odpowiedzialnego oraz rola i wsparcie dla podmiotów reintegracyjnych.

Prelegenci:

  • Kamil Bobek – zastępca dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny pracy i Polityki Społecznej
  • Anna Górak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej woj. świętokrzyskiego przy Urzędzie Marszałkowskim
  • Rafał Krenz – Uniwersytet Warszawski
  • Dariusz Kurcman – koordynator projektu KOOWES
  • Anna Mikołajczyk – prezes fundacji „PESTka”
  • Krzysztof Polewski – mentor Centrum Aktywności Lokalnej
  • Jarosław Kuba – Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”