Wizyta studyjna Tyrol/Austria – LGD „Puszcza Kozienicka”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania „PRYM”, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Tyrolu/Austrii w ramach operacji pn. „Kreatywna wieś- dobre praktyki na obszarach wiejskich” w dniach 01-07 września 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat dobrych praktyk funkcjonujących w kraju i za granicą w zakresie nowych rozwiązań sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich poprzez zorganizowanie dwóch wyjazdów studyjnych dla grupy 30 osób w okresie czerwiec – październik 2019r.

Wyjazd studyjny pozwoli na:

– Zapoznanie z przedsiębiorczością i turystyką regionu Tyrol
– Zapoznanie się z działalnością Lokalnych Grup Działania
– Zapoznanie z tematyką sprzedaży bezpośredniej, która jest najpopularniejszą formą sprzedaży produktów lokalnych na terenie Tyrolu
– Wizytacje projektów oraz obiektów związanych z tematyką wyjazdu będących przykładem dobrych praktyk na terenie Austrii

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z województwa łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego:

– Lokalnych liderów
– Przedstawicieli NGO
– Przedstawicieli KGW
– Przedsiębiorców
– Przedstawicieli i członków LGD
– Producentów produktów lokalnych i tradycyjnych
– Przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych
– Przedstawicieli zagród tematycznych

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 22 sierpnia br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkozienice.pl, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” – www.lgdkozienice.pl, na stronach internetowych partnerów www.lgdkrasnik.pl, www.pokolenia.com.pl, www.lgdprym.pl oraz na stronach www.uzrodel.pl, www.razemnapiaskowcu.pl, www.lgd-srws.pl , www.krzemiennykrag.info, www.lgdopatow.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Irena Bielawska, tel. 793­864­252, (48) 366­18­99

Pobierz formularz zgłoszeniowy