Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 2/2019/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 2.1.2. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”
w terminie od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA: 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2019/G
Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach naboru 2/2019/G
Lista wniosków grantowych spełniajacych warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 2/2019/G
Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków w naborze 2/2019/G
Rejestr interesow członkow Rady dotyczący naboru 2/2019/G
Protokoł z posiedzenia Rady w terminie 17.04.2019r – 26.04.2019r