Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 1/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w terminie od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2019
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2019
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2019
Rejestr interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2019
Protokół z posiedzenia Rady w terminie 17.04.2019r – 26.04.2019r