Regulamin „I Turnieju Wiedzy z Przedsiębiorczości” „Junior Biznes” w ramach projektu współpracy „KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” w Krzemionkach, 05.12.2018 r.
Organizator turnieju Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Krzemienny Krąg”
27-423 Bałtów 55

Dziesięć drużyn weźmie udział w pierwszym etapie konkursu „Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości”, w ramach którego wyłonionych zostanie 6 najlepszych drużyn.
Turniej ten zostanie podzielony na cztery konkurencje:

 1. Test wiedzy z przedsiębiorczości. Test wyboru składający się z 20 pytań, w którym prawidłowa będzie tylko jedna odpowiedź . Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzyma 1 punkt. Czas na wypełnienie testu to 15 minut.
  Maksymalnie liczba punktów w ramach konkurencji – 20.
 2. „ Kto pierwszy ten lepszy” – 10 pytań skierowanych do wszystkich drużyn. Grupa, która jako pierwsza zgłosi się i udzieli prawidłowej odpowiedzi na jedno z pytań otrzyma 2 punkty.
  Maksymalnie liczba punktów w ramach konkurencji – 20.
 3. „Pomyśl i napisz” – konkurencja polega na napisaniu odpowiedzi na 3 pytania.
  Czas na zapisanie odpowiedzi to 20 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzyma 5 punktów.
  Maksymalnie liczba punktów w ramach konkurencji – 15.
 4. „Wieża Sukcesu” – konkurencja niespodzianka polegająca na pracy zespołowej.
  Czas na wykonania zadania 20 minut.
  Za pierwsze miejsce drużyna zdobędzie 5 punktów, za drugie miejsce 3 punkty, a trzecie miejsce 1 punkt.

W ramach „I Turnieju Wiedzy z Przedsiębiorczości” wytypowane zostanie 6 zwycięskich drużyn, które przejdą do kolejnego etapu – „II Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości” – losowanie biznesplanów.

Organizator powoła Komisję Konkursową, która składać się będzie z Przewodniczącego oraz 2 Członków. Przewodniczący Komisji Konkursowej czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem pracy Komisji oraz przestrzeganiem Regulaminu. Decyzja Kapituły Konkursowej jest wiążąca i ostateczna.

Regulamin może ulec zmianom, a zmiany będą obowiązywać z chwilą umieszczenia ich na stronie internetowej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Krzemienny Krąg”. Organizator poinformuje uczestników o zmianie regulaminu poprzez przekazanie informacji drogą elektroniczną.