Do gry gotowi….START!!!

W siedzibie Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” trwają pierwsze warsztaty w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. Szkolenie pn. „Wykorzystanie przedsiębiorstwa symulacyjnego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród uczniów” ma na celu przygotowanie uczestnika (w tej roli nauczyciel prowadzący) do pełnienia roli moderatora wirtualnego przedsiębiorstwa.

Gra „Przedsiębiorstwo symulacyjne” jest narzędziem on-line, dedykowanym dla uczniów szkół wszystkich typów. Pozwala użytkownikom na uruchomienie wirtualnego przedsiębiorstwa  produkującego telefony komórkowe i zarządzać nim w środowisku odzwierciedlającym rzeczywiste warunki ekonomiczne. W ten sposób pomagamy uczniom rozwijać umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i zachęcamy do uruchomienia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Jacek Korzeniak, prowadzący dzisiejsze zajęcia, od 2010 jest trenerem przedsiębiorstw symulacyjnych. Nauczyciele podczas zajęć uzyskają dostęp do kont moderatora i zdobytą wiedzą podzielą się później z uczniami swoich placówek. Uzyskają w ten sposób bezpłatny 2-letni dostęp do gry on-line, by w przyszłości prowadzić grę ze zwiększoną liczbą uczniów.