Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 2/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”
w terminie od 10.09.2018r. do 24.09.2018r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru 2/2018/G
Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2018/G
Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 2/2018/G
Protokół z posiedzenia Radu z dnia 03.10.2018
Rejest interesow członkow Rady dotyczacej naboru 2/2018/G