Wyniki oceny wniosków – Nabór 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach
Przedsięwzięcia 2.1.1 Inicjatywa grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD
w terminie 08.03.2018 r. – 22.03.2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:
Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2018/G
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2018/G
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2018/G
Rejestr interesów członków Rady dotyczący naboru nr 1/2018/G
Protokół z posiedzenia Rady w terminie 11.04.2018 r. – 17.04.2018 r.