Miesiąc: Luty 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia  2.1.1. „Inicjatywa  grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego


Konkurs trwa- nagrody czekają!!!

Obejrzyj nasz materiał.   http://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/15422,wymysl-nazwe-szlaku-rowerowego-zgarnij-nagrody


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza wszystkich miłośników dwóch kółek i nie tylko, do udziału w konkursie na nazwę szlaku rowerowego. Oprócz doskonałej zabawy, w naszym konkursie można wygrać szereg atrakcyjnych nagród. Propozycje należy wysłać mailem na adres: konkursrowerowy@krzemiennykrag.info Temat wiadomości: KONKURS NA NAZWĘ SZLAKU ROWEROWEGO. Sieć międzygminnych szlaków rowerowych połączy wszystkie dziewięć gmin, wchodzących w skład LGD „Krzemienny Krąg”, tj. Bodzechów, Bałtów,


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania LSR   Kompetencje: – posiada wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, administracja, ekonomia; – posiada co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; – posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; – posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu