Tradycją stało się noworoczne spotkanie Jarosława Kuby – prezesa Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” z włodarzami samorządów, wchodzących w skład LGD-u.

Burmistrzowie i wójtowie zostali poinformowani o jednej z inicjatyw, którą podjął „Krzeminny Krąg”, w ramach funkcjonowania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj. o budowaniu współpracy, której celem jest budowanie społecznie odpowiedzialnego terytorium, opartego na współpracy środowiska lokalnego i rozwoju ekonomii społecznej na terenie Powiatu Ostrowieckiego i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Omówiono również plany budżetowe na kolejne półrocze. Ustalono, że zostaną ogłoszone 2 projekty grantowe: „Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD” oraz „Inicjatywy grup mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru LGD”.

Dyskutowano nad innowacyjnym projektem współpracy pt. „Kreator przedsiębiorczości”. To projekt typowo edukacyjny, dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu LGD-u. Opierać się on będzie na zasadzie konkurencyjności, co jeszcze bardziej ma zmobilizować dzieci do nauki i pracy nad rozwojem własnym. Czeka nas zatem wiele konkursów a dla zwycięzców bardzo ciekawe nagrody.

Szczegóły już w najbliższym czasie!