Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 1/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach
Przedsięwzięcia 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD”
w terminie 15.05.2017 r. – 29.05.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:
Lista wybranych grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G
Lista grantobiorców spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2017/G
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2017/G
Rejestr interesów członków Rady dotyczący naboru nr 1/2017/G
Protokół z Posiedzenia Rady odbytego w dniach 22.06.2017 r. i 28.06.2017 r.