Wyniki oceny wniosków – Nabór 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach
Przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD
w terminie 15.05.2017 r. – 29.05.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Do pobrania:
Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 4/2017
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 4/2017
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 4/2017
Rejestr interesów członków Rady dotyczący naboru nr 4/2017
Protokół z Posiedzenia Rady odbytego w dniach 22.06.2017 r. i 28.06.2017 r.