Miesiąc: Kwiecień 2017

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: Przedsięwzięcie 1.1.3 „Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego


W siedzibie LGD „Krzemienny Krąg” trwają kolejne warsztaty animacyjne, związane z działaniem Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,  których celem jest aktywizacja lokalnej społeczności. Tym razem grupa z gminy Mirzec, pod okiem animatora Rafała Krenza, uczy się, jak korzystać z własnych zasobów i aktywnie wcielać w życie nowe pomysły.


Przez dwa dni Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” gości u siebie zaprzyjaźnione LGD-y: „Między Wisłą a Kampinosem” i „Krajna Złotowska”. Inspiracją do spotkania była wieloletnia współpraca i znajomość Prezesa LGD „Krzemienny Krąg” Jarosława Kuby z Markiem Romańcem, Dyrektorem biura LGD „Krajna Złotowska”. Realizujemy razem projekt współpracy dotyczący budowania lokalnej marki i sieciowego produktu turystycznego. Ponad to w wizycie uczestniczy wielu znamienitych gości, w tym 10Już wkrótce nowe nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż w terminie 15.05.2017 r. – 29.05.2017 r.  planowany jest nabór wniosków na następujące przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie 1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD, Przedsięwzięcie 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD. Więcej szczegółów dotyczących naborów już


W dniach 7 – 9 kwietnia 2017 roku w Kielcach obyły się IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  AGROTRAVEL. Jest to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza w Polsce, ukierunkowana na promocję produktów związanych z turystyką wiejską i agroturystyką. Targi są również doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Ich charakterystyczną cechą jest


W dniu 10.04.2017 r. Przedstawiciele Kielecko–Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Anna Mikołajczyk, Magdalena Wójtowicz i Jarosław Kuba – uczestniczyli w III posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie posiedzenia podsumowano pierwszy rok realizacji projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Przedstawione zostały również działania, które planowane są, w ramach tego projektu, w najbliższym czasie. Spotkanie było również okazją do przyjęcia