Miesiąc: Marzec 2017

W związku ze zmianami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), przedstawiamy zaktualizowany dokument. Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian (zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym). Uwagi należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@krzemiennykrag.info, wpisując w tytule e-maila: „Konsultacje społeczne – LSR”, lub przesłać listownie na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów „Konsultacje społeczne – LSR”


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” poszukuje kandydatów na stanowisko: Kluczowy Doradca Ogólny w ramach działania Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej   Kompetencje: – posiada co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia, prowadzenia i finansowania PS lub PES; – potrafi rozpoznać potrzeby i oczekiwania klienta, w oparciu o nie przygotować proces indywidualnego prowadzenia wsparcia oraz przeprowadzić ocenę tego procesu; –Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ponowną ocenę wniosków, do których oceny wpłynęły protesty w ramach naboru wniosków nr 3/2017 DO POBRANIA: Protokół z posiedzenia Rady w terminie 07.03.2017 r. Lista członków Rady biorących udział w ponownej ocenie wniosków do których oceny złożone zostały protesty w ramach naboru wniosków nr 3/2017 Rejestr interesów członków Rady


Warsztaty animacyjne w Bałtowie

W dniach 13-14 marca 2017 w Bałtowie odbyły się warsztaty animacyjne dla grup inicjatywnych z gmin Morawica i Chmielnik. Miejsce spotkania stało się dla uczestników niezwykle inspirujące, bowiem wiadomo, że Bałtów to zagłębie ekonomii społecznej. Warsztaty miały na celu rozbudzenie w grupie zainteresowania przedsiębiorczością społeczną, w tym między innymi tworzeniem nowych spółdzielni socjalnych. Drugiego dnia wizyty zainteresowani mogli porozmawiać ze specjalistą biznesowym, który udzielił pomocy przy


Portal Ogłoszeń ARiMR

Portal dla beneficjentów/wnioskodawców PROW 2014 – 2020   Począwszy od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl zostanie uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania


Zakończyliśmy I etap animacji

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie grupy sterującej Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, na którym podsumowano dotychczasowe działania animacyjne i wyznaczono nowe zadania do najbliższej realizacji. W spotkaniu wzięła również udział przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Kielc, Pani Anna Górak.


Wytyczamy rowerowe szlaki

W dniu 6 marca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie, podczas którego rozpoczęto prace nad koncepcją utworzenia ścieżek rowerowych na terenie całej Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 9 gmin wchodzących w skład LGD „KK”. Uczestnicy zapoznali się z pomysłem na wyznaczenie, oznakowanie i przygotowanie miejsc pod szlak rowerowy. Na obszarze projektu zostanie wyróżnionych kilka miejsc przyjaznych rowerzystom, gdzie można dokonać np. drobnej