Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach
Przedsięwzięcia 1.2.2 Spójne działania marketingowe obszaru LGD
w terminie 27.12.2016 r. – 13.01.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA: 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2017
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2017
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2017
Rejestr interesów członków Rady dotyczący naboru nr 1/2017
Protokół z posiedzenia Rady w terminie 02.02.2017 r. – 17.02.2017 r.