Numer identyfikacyjny ARiMR dla beneficjentów PROW 2014-2020

Informujemy przyszłych Beneficjentów, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków
o przyznanie pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, iż jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą
z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1872 z późn. zm.). Pomoc jest przyznawana podmiotowi beneficjentowi, który spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

Jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Biuro Powiatowe w Ostrowcu Św.
ul. Focha 12
27-400 Ostrowiec Św.

Biuro Powiatowe w Lipsku
ul. Iłżecka 1
27-300 Lipsko