Informacja dla beneficjentów

Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Dokument zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.

LINK do strony z dokumentem – otwórz

http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html